Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Hoorn

Opdrachtgever Parkmanagement Hoorn

  • Beheervisie
  • Bestek

Omschrijving project beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Hoorn

Parkmanagement Hoorn regelt voor de bedrijven in Hoorn het onderhoud van de terreinen. Het onderhoud is overgenomen van de gemeente, zodat de bedrijven zelf de kwaliteit kunnen bepalen van het onderhoud. In 2008 maakte Adviesburo R.I.E.T. al een onderhoudsbestek voor het groen.
PMH wil nu nadere afspraken maken met de gemeente over kwaliteitsniveau, kwaliteitsbeeld, taken, verantwoordelijkheden en controles. Dit alles is beschreven in de onderhoudsvisie. Naast een beschrijving en analyse van de verschillende terreinen zijn de kwaliteitsbeelden bepaald aan de hand van de meetlatten van de CROW. De meetlatten zijn aangevuld met meetlatten voor gladheidbestrijding, verlichting en extensief gras.

» Volgende project
bedrijfsterrein sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen