Masterplan Sport Sint-Oedenrode

Gemeente Sint-Oedenrode

Sportbeleidsplan

  • Kwaliteitsbeoordeling
  • Vraag-aanbodanalyse
  • Exploitatieberekening
  • Investeringsraming
  • Onderhoudskostenraming

De gemeente Sint-Oedenrode wil een toekomstbestendige buitensport. In het masterplan sport is die behoefte berekend voor alle vormen van buitensport. De kwaliteit van de voorzieningen is via een quick-scanmethode de beoordeeld. Er is berekend wat de beheer- en onderhoudskosten van de sportvelden nu en in de toekomst zijn en wat de nieuwe kunstgrasvelden betekenen voor de toekomstige exploitatiekosten.

» Volgende project
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek