Meerjarenplan sportvelden

Gemeente Geldermalsen

  • Bestek met open posten
  • Directievoering en toezicht

Omschrijving project

In de huidige tijd van bezuinigingen is het moeilijk om meerjarige werkzaamheden op de markt te brengen. Onzekerheden over beschikbare budgetten, nu en in de toekomst, geven gemeenten geen goede mogelijkheden om ingezet beleid te continueren.
Een oplossing is een Overeenkomst Met Open Posten, kortweg OMOP. Een OMOP is een RAW-bestek met open posten. Het principe komt neer op het daadwerkelijk afrekenen wat uitgevoerd is, zonder afrekening van niet uitgevoerd, geprognosticeerd werk. Alsof je met de winkelwagen door de supermarkt rijdt en de wagen vult met goederen die men nodig heeft en deze ook afrekent.
Adviesburo R.I.E.T. heeft in opdracht van de gemeente Geldermalsen een dergelijk plan opgesteld. De gemeente Geldermalsen had een Meerjarenplan sportvelden opgezet voor de periode 2009-2019. Ieder jaar dient een aantal velden een toplaagrenovatie te ondergaan.
Van de betreffende renovaties is een totaaloverzicht gemaakt en zijn de diverse werkhandelingen verwerkt in een OMOP. De looptijd van de OMOP bedraagt 1 jaar met de mogelijkheid om tweemaal 1 jaar te verlengen. De OMOP is vervolgens aanbesteed en er is een aannemer geselecteerd.
Op basis van het beschikbare budget in het betreffende jaar, bereidt Adviesburo R.I.E.T. de veldrenovaties voor in aanlegtekeningen, een technische aanlegrapportage en het definitieve spreadsheet met werkzaamheden. Deze stukken zijn, samen met de OMOP, de basis voor de renovaties voor het betreffende jaar.
Adviesburo R.I.E.T. werkt op basis van “fixed price” bedragen de velden uit in aanlegtekeningen en houdt toezicht. Hierdoor weet een gemeente vooraf exact wat de investering voor het aankomende jaar zal bedragen.

» Volgende project
OMOP plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET