Natuurontwikkeling Hooglandse dijk

Gemeente Amersfoort

Herinrichting

  • Ontwerp dijk
  • Bewonersinspraak
  • Bestek
  • Directievoering

Omschrijving project Hooglandse dijk
Voor de gemeente Amersfoort heeft Adviesburo R.I.E.T. het natuurgebiedje aan de Hooglandse dijk hersteld. Dit gebiedje ligt midden in het stedelijk gebied. Het gebied was door successie verworden tot een elzenbos.
In samenspraak met de buurt werd een voorstel gemaakt om de successiestadia weer zichtbaar te maken en door het gebied een vlonderpad aan te leggen. Het gebied is nu uitermate geschikt voor natuureducatie. Het gehele watersysteem werd verbeterd, een arterische bron werd hersteld.

» Volgende project
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET