Natuurgebied Braakman Zeeuws Vlaanderen

Staatsbosbeheer

Voor het oude krekengebied in Zeeuws Vlaanderen werd een plan gemaakt voor de ontwikkeling van natuur op agrarische percelen.

  • Participatie
  • Onderzoek en vergunningen
  • Bestemmingsplanwijziging
  • Bestek
  • Aanbesteding

Voor meer informatie over het project van Staatsbosbeheer, klik hier.

» Volgende project
Tuinen
Tuinen en parken