Natuurontwikkeling De Boom

Provincie Utrecht

Voor de ontwikkeling van natuur op agrarische percelen van de Stichting de Boom maakte adviesburo R.I.E.T. een bestek. Om de omvorming mogelijk te maken was een wijziging van het bestemmingsplan nodig, dit werd samen met Kubiek ruimtelijke plannen opgepakt.

  • Onderzoek en vergunningen
  • Bestemmingsplanwijziging
  • Bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering en toezicht
» Volgende project
Parken en tuinen