Natuurontwikkeling Sedumterrein Bunnik

Provincie Utrecht

Op het voormalige Sedumterrein aan de Koningslaan te Bunnik was een natuurspeeltuin en wandelpad aanwezig. Het ontbrak op het terrein aan een structurele landschappelijk inpassing. Op het terrein is een hoogstamboomgaard aangeplant, een vogelbos en bos met inheemse beplanting voor meer biodiversiteit. Er zijn ingrepen gedaan om meer water vast te houden in de poelen en sloten in het gebied.

  • Ontwerp
  • Beplantingsplan
  • Bestek
  • Omgevingsvergunning
  • Directievoering/toezicht

Succes fietstelactie levert 180 nieuwe bomen op.

» Volgende project
riet-sedumterrein-bunnik-natuurontwikkeling
riet-sedumterrein-bunnik-natuurontwikkeling