Rottige Meenthe, Nije Trijne

Staatsbosbeheer

Plaggen natuurgebied

  • Directievoering en toezicht

Met een Life-subsidie wordt nabij Nije Trijne een gebied geplagd ten behoeve van de grote vuurvlinder. Het gebied is 20 ha groot en bestaat uit zeer nat laagveen.
Er wordt ongeveer 500 are beplanting gerooid, 16 ha geplagd en 300 m nieuwe duikers aangelegd. Er is een grondverzet van ongeveer 23.000 m3.
Door het plaggen is sprake van natuurbehoud en natuurontwikkeling.

» Volgende project
Nije Trijne vlinder natuurontwikkeling Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET