Vervangen oeververdediging Walvisbuurt

Vervanging oeververdediging Walvisbuurt – Amsterdam Noord

Ymere Wonen vestiging Noord

  • Technisch ontwerp
  • Bestek
  • Aanbesteding
  • Begeleiding van de uitvoering

Omschrijving project vervanging oeververdediging Walvisbuurt

Onderdeel van het stadsdeel Amsterdam Noord is de Walvisbuurt. In opdracht van Ymere Wonen heeft adviesburo R.I.E.T. een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de beschoeiing, ter plaatse van het bezit van Ymere Wonen. Naar aanleiding van het onderzoek heeft adviesburo R.I.E.T. een kostenraming opgesteld voor het vervangen van de oeververdediging. Vervolgens is het plan verder technisch uitgewerkt. Het bestek is opgesteld en de aanbesteding is verzorgd.
De nieuwe oeververdediging, is opgebouwd uit het zogenaamde H2H hout. Het gedeelte van de damwandplank die op en boven de waterlijn staat, is van tropisch hardhout (fsc). Door middel van een vingerlas is het hardhout verbonden met vurenhout, dat onder water is aangebracht. Op deze wijze wordt het gebruik van tropisch hardhout beperkt en is er een kwalitatief hoogwaardige oeververdediging gerealiseerd. Een dergelijke oplossing is meer duurzaam dan traditionele hardhouten beschoeiingen. Tijdens het gehele project is nauw samengewerkt met het Stadsdeel Amsterdam Noord, Ymere Wonen, buurtbewoners en het Hoogheemraadschap.

oeververdediging walvisbuurt ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen