Onkruidbestrijding op verharding

Gemeente Heusden

Onderhoud openbare ruimte

  • Opstellen bestek

Omschrijving project onkruidbestrijding verharding

Sinds 2010 dient onkruidbestrijding op verharding in de gemeente Heusden plaats te vinden zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit betekent dat het onkruid nog slechts bestreden kan worden met behulp van mechanische of thermische bestrijdingsmethoden.

Voor de gemeente Hesuden is door R.I.E.T. een meerjarig beeldbestek gemaakt en is het bestek aanbesteed op basis van een economisch meest voordelige aanbieding. Naast de prijs zijn de inschrijvingen beoordeeld op aspecten als duurzaamheid, communicatie en kwaliteit. De duurzaamheid is gewogen met behulp van de LCA-score (Life Cycle Asessment). Hierbij wordt per bestrijdingsmethode aangegeven hoe duurzaam de betreffende methode is. Hoe duurzamer, hoe hoger de puntenscore op dit belangrijke onderdeel.

onkruidbestrijding plannen tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET