Ontwerp buitenruimte ROC Zutphen

ROC Aventus

  • Ontwerp buitenruimte
  • Werkomschrijving buitenruimte

Omschrijving ontwerp buitenruimte ROC Zutphen

In Zutphen is naast het station een nieuw gebouw verrezen voor ROC Aventus. De architectuur is bijzonder in het oog springend. De architect laat in het gebouw drie richtingen terugkomen, die van de IJssel, die van het spoor en die van het centrum. In het plan van de buitenruimte zijn dezelfde principes overgenomen. Binnen het zeer beperkte terreinoppervlak is ruimte gemaakt voor parkeren, fietsenstallingen, bromfietsstallingen en een rokersplek. De parkeerplaatsen liggen in de richting van de stad. De toegepaste klinker kleurt mooi bij het gebouw. Een hekwerk met klimop kleedt de parkeerplaats aan. Knotwilgen aan de rand van de parkeerplaats markeren de richting van de IJssel. De stallingen liggen in de richting van het spoor.
De materialisatie is geheel afgestemd op het kleurgebruik van het gebouw. Het ontwerp is uitgewerkt in een werkomschrijving die gebruikt werd om prijzen op te vragen bij aannemers.

» Volgende project
ontwerp Buitenruimte ROC Zutphen Parkeerplaatsen parkeerplaats Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur
ontwerp Buitenruimte ROC Zutphen Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek