Ontwerpen van nieuwe begraafplaats met urnentuin en keldergraven

Activiteiten bij het ontwerpen van een nieuwe begraafplaats

  • Technisch plan nieuwe begraafplaats met urnentuin en keldergraven
  • Bestek ontwerp begraafplaats, urnentuin en keldergraven
  • Directie en toezicht nieuw begraafplaats ontwerp

Omschrijving van het project

In februari 2008 zijn we als buro aan de slag gegaan met het technisch uitwerken van het ontwerp voor de uitbreiding van de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn. Het ontwerp is gemaakt door Wille L&B Architectuur en Donker. In het ontwerp van Ada Wille is een nieuwe urnentuin, een watertappunt en een opslagplaats voor de beheerder opgenomen.

Verder komen er in de uitbreiding met name keldergraven. Omdat de uitbreiding ruim 1,5 mhoger ligt, wordt er een keerwand gemaakt. Door ons buro is technisch onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstand en is er een zettingberekening gemaakt.

Na de uitwerking van het plan in een aanlegbestek, met bijbehorende tekeningen, zal een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsvinden. Buro R.I.E.T. zal directie voeren tijdens de aanleg. De gemeente Rijnwoude wil de begraafplaats najaar 2008 ingebruik nemen.

Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek