Onderhoudsbestek Bunnik Nieuwerbrug

Bunnik Nieuwerbrug

DeHeer land en water

  • Plan van aanpak onderhoudsbestek reiniging
  • Plan van aanpak onderhoudsbestek groen

Omschrijving project onderhoudsadvies Rozenpad

Groenservice Zuid Holland (GZH) heeft voor haar recreatieterreinen nieuwe onderhoudsbestekken op de markt gezet. In de bestekken werd conform de Standaard 2010 een plan van aanpak voor flora en fauna gevraagd. De aannemers die het bestek gegund kregen, vroegen adviesburo R.I.E.T. om dit plan op te stellen. De GZH had een goede inventarisatie van soorten in de gebieden. Op basis daarvan werd in het plan van aanpak beschreven  wanneer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en waar men buiten op moet letten. In tabellen is alles overzichtelijk op een rij gezet.
In het plan worden de procedures en verantwoordelijkheden vastgelegd, zodat duidelijk is wat er gedaan moet worden in bijzondere gevallen.

sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt