Polder de Nesse

Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid Hollands Landschap heeft subsidie gekregen om het gebied te verbeteren.

Het huidige moerasgedeelte wordt aangepast. Het moerasgedeelte wordt geïsoleerd met een apart peil m.b.v. een stuw en een windmolen. Met de grond die vrijkomt bij het plaggen van hoger gelegen delen in het moerasgebied, moeten laagtes worden verondiept en de kade worden opgehoogd.

  • Inventarisatie
  • Technisch ontwerp
  • Bestek
  • Aanbestedingsprocedure
  • Directie en houden van toezicht op de uitvoering
» Volgende project
riet-polder-de-nesse-natuurontwikkeling
riet-polder-de-nesse-natuurontwikkeling