Raamovereenkomst onderhoud openbare ruimte

De gemeente Beekdaelen heeft besloten om het groenbeheer van de openbare ruimte op een vernieuwde wijze aan te besteden. Het achterliggende doel is het activeren van een nauwere samenwerking tussen burgers, ondernemers en de gemeente in de breedste zin van het woord. Per perceel wordt één aannemer worden gecontracteerd, die verantwoordelijk wordt voor alle groen gerelateerde werkzaamheden, met uitzondering van het boombeheer en het beheer van de sportvelden. Hiervoor werden 7 contracten opgesteld gebaseerd op de RAW systematiek 2020.

  • Bestek
  • Aanbesteding
» Volgende project
riet-beekdaelen-raamovereenkomst-onderhoud-openbare-ruimte