RAW-bestek

Voor aanlegwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte is het zeer gebruikelijk om het werk te omschrijven in een bestek. Vaak wordt dat gedaan volgens de RAW-systematiek. De afkorting RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. De RAW is gebaseerd op het huidige aanbestedingsstelsel zoals vastgelegd in de aanbestedingsreglementen en gebruikt de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV). De RAW gaat uit van de gelijkwaardigheid van contractpartners. Opdrachtgever en aannemer hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid.

Werkomschrijving of RAW-bestek?

Het grote voordeel van een RAW-bestek is dat het gekoppeld is aan een stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden. Daardoor heeft een RAW-bestek de voorkeur boven een traditionele werkomschrijving. Slechts bij zeer kleine werken of heel specifieke werken wordt nog gekozen voor een werkomschrijving, adviesburo R.I.E.T. past het slechts nog toe bij bijvoorbeeld natuurspeelplaatsen. Dit zijn projecten die haast niet volgens een standaard te beschrijven zijn.

RAW-bestek

In een RAW-bestek schrijft een opdrachtgever exact voor hoe het werk gerealiseerd moet worden. Als je weet wat je maken wilt, dan is een RAW-bestek de beste keuze. Als je de opdrachtnemer meer mogelijkheden wilt bieden om met economisch interessante of creatieve oplossingen te komen, dan is wellicht een turn-key uitvraag met een programma van eisen en een vraagspecificatie een betere keuze.

Gunnen

Vroeger werd een RAW-bestek vaak gegund op laagste prijs, tegenwoordig moet men volgens de aanbestedingsregels vaak gunnen op prijs-kwaliteitverhouding. Het lijkt wellicht dat dit bestek niet geschikt is voor een uitvraag die gegund wordt op basis van EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), maar in de praktijk werkt adviesburo R.I.E.T. vaak met een combinatie van een RAW-bestek met een bijlage waarin het kwaliteitsgedeelte wordt vastgelegd. Wij werken vaak met een gunningsmatrix, dit is een matrix waarbij objectief de kwaliteit gemeten wordt. De aannemer moet invullen welke kwaliteit hij zal leveren en krijgt daar punten voor. Dit kan zijn het percentage SROI, het opleidingsniveau van de uitvoerder of de wijze van communiceren. De beoordeling van de kwaliteit wordt op deze manier snel en goed meetbaar en onderling objectief te vergelijken. De methode is ook voor de aannemer prettig, het kost hem weinig tijd.