Renovatie tuinen Wijsgerenbuurt

Renovatie tuinen

  • Technisch uitweken definitief ontwerp
  • Aanvraag vergunningen
  • Opstellen bestek en verzorgen van de aanbesteding
  • Directievoering en toezicht

Omschrijving project renovatie tuinen

In de directe omgeving van de Wijsgerenbuurt in Amsterdam worden woonwijken grootschalig vernieuwd. Om te voorkomen dat na de grootschalige vernieuwingen de woonkwaliteit van de Wijsgerenbuurt verslechterd is, is er een masterplan voor de buitenruimte opgesteld. Het masterplan en de definitieve ontwerpen heeft Adviesburo RIET in overleg met stichting Ymere uitgewerkt in een bestek. Daarna zijn de vergunningen aangevraagd en de aanbesteding begeleid. Directievoering, toezicht en communicatie met bewoners tijdens de uitvoering van het werk is door Adviesburo R.I.E.T. verzorgd. Door de renovatie van de tuin is de kwaliteit van de buitenruimte aanzienlijk verbeterd en de betrokkenheid van de buurt vergroot.

De tuinen van de Wijsgerenbuurt kwamen voor in een reclame van Menzis.

» Volgende project
sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen