Revitalisering bedrijventerrein
De Peulen

Revitalisering bedrijventerrein De Peulen – Hardinxveld-Giessendam
Bureau Boot Veenendaal

  • Toekomstvisie bedrijventerrein
  • Combinatie parkeren en groen
  • Oplossing groene aanzicht bedrijventerrein

Omschrijving project revitalisering bedrijventerrein De Peulen

Het bedrijventerrein De Peulen is toe aan een revitalisering. Bureau Boot uit Veenendaal vroeg Adviesburo R.I.E.T. om kennis van het groen in het project in te brengen.
Gezamenlijk werd een visie ontwikkeld voor de toekomst van het bedrijventerrein. Wegen moeten opgehoogd, er is meer ruimte nodig voor parkeren en voor groen. Er werden principeoplossingen geschetst om parkeren en groen te combineren, rekening houdend met de aanwezige kabels en leidingen. Tevens werd gezocht naar een oplossing voor het groene aanzicht van het bedrijventerrein. De bestaande populieren in de groenzone aan de voorkant van het terrein kunnen nog wat jaren mee, maar beginnen nu ook overlast te geven door wortelopdruk. De groenzone zal in de toekomst veel transparanter worden zodat de bedrijven zich kunnen presenteren. De boomstructuur moet op termijn vervangen worden en dan kunnen ook parkeerplaatsen beter ingepast worden. Het plan werd gepresenteerd aan de ondernemers en het gemeentebestuur.