Raamovereenkomst rentmeesterschap sportvelden

Gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft in samenspraak met adviesburo RIET het nieuwe contract opgemaakt en aanbesteed voor het Rentmeesterschap sportvelden gemeente Moerdijk. Naast de werkzaamheden op de sportvelden is in dit nieuwe contract ook specifiek gekeken naar het ontzorgen van de gemeente op het gebied van het beheer van de sportvelden.

Het Rentmeesterschap zal vanaf maart 2022 in uitvoering worden genomen.

  • Beheertekeningen
  • Raamovereenkomst
  • Beeldkwaliteit plus frequentiebestek
  • Beoordelingsteam aanbesteding
  • Technisch adviserend
» Volgende project