Ruiming begraafplaats Zuid Beijerland

Aardewerk

Ruiming en herinrichting

  • Advies
  • Proefruiming
  • Ontwerp

Omschrijving project ruiming begraafplaats Zuid Beijerland

In Zuid Beijerland, een kern van de gemeente Korendijk, ontstaat binnen enkele jaren een tekort aan begraafruimte. Verschillende opties werden belicht zoals, uitbreiden of nieuwe aanleg, maar aan die opties kleefden teveel nadelen. Daarom werd gekozen om het oudste deel te ruimen. Voogt Graaftechniek deed een proefruiming of de vertering voldoende is. Hieruit kwam naar voren dat een grafruiming goed uitvoerbaar is. Vervolgens werd gekeken of het te ruimen deel geschikt gemaakt kon worden om in twee inlagen te begraven. Door een kleine ophoging kan dit mogelijk worden gemaakt. Er werd een ontwerp voor de herinrichting gemaakt waarin de hoogteverschillen tussen het te ruimen deel en de bestaande begraafplaats goed is ingepast. Zo is er een urnenmuur ontworpen op de rand van laag en hoog, direct naast een kenmerkende vleugelnoot die centraal op de begraafplaats staat. Op het vernieuwde deel is ruimte voor eigen graven of koopgraven, algemene of koopgraven en kindergraven.

sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt