Reconstructie Sportpark Schenkel

Gemeente Capelle aan den IJssel
Aanleg honkbalvelden, softbalvelden, korfbalvelden en jeu de boulesbanen

    • Inventarisatie
    • Programma van Eisen
    • Vergunningen
    • Bestek en tekeningen
    • Directie en toezicht

Omschrijving project reconstructie Sportpark Schenkel
Sportpark Schenkel is aangelegd in de jaren ‘ 80 en nu toe aan vernieuwing van de velden en gebouwen. Op het sportpark huizen momenteel honk- en softbalvereniging Eurostars, korfbal- en jeu de boulesvereniging K.C.C. en voetbalvereniging S.V.S. Deze laatste kreeg in 2008 twee kunstgrasvelden.
Het planproces startte met het Programma van Eisen voor de sportonderdelen. Vervolgens werd geadviseerd over watercompensatie op het sportpark vanwege de toekomstige gebouwuitbreidingen. Het RAW-bestek bestaat uit een gedetailleerde omschrijving van alle werkzaamheden voor de realisatie van 3 zand ingestrooide kunstgras korfbalvelden met foam- of e-layer, 2 softbalvelden en een honkbalveld. Op basis van de resultaten van het grondmechanisch onderzoek werden, onder goedkeuring van ISA Sport, zogenaamde zettingsvrije ‘lichtgewicht’- of ‘evenwichtsconstructies’ voor de sportvelden en de te dempen watergangen uitgewerkt. Er werd veel aandacht besteed aan de sporttechnische inrichting van de verschillende sportonderdelen. Zo werd het honkbalveld voorzien van een professionele sportveldverlichtingsinstallatie, klasse I.
Eind 2009 is Kessel Sport en Cultuurtechniek onder directie en toezicht van Adviesburo R.I.E.T. gestart met de uitvoering van het werk.

» Volgende project
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting
sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt