Leerdam Sport

Gemeente Vijfheerenlanden

Vanwege de bouw van woningen moet Leerdam Sport verhuizen. De verhuizing en het bouwrijp maken moet in fasen gebeuren. Adviesburo R.I.E.T. begeleidt de omvorming en het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk.

  • Ontwerp en raming
  • Bestek
  • Aanbesteding
  • Bouw- en woonrijp maken

 

» Volgende project
Advies aanleg sportcomplexen