Beleids- en beheerplan Renovatie Sportvelden

Gemeente Geldermalsen

  • Beheer sportvelden
  • planonderdeel beheerplan

Omschrijving project

In 2013 is door adviesburo R.I.E.T. het beleids- en beheerplan Renovatie Sportvelden van de gemeente Geldermalsen geactualiseerd en geoptimaliseerd.
Alle velden (incl. entourage) werden bezocht en geïnspecteerd op kwaliteit. Om tot een kwaliteitsoordeel te kunnen komen, heeft adviesburo R.I.E.T. de ‘kwaliteitsdiamant’ ontwikkeld, waarbij de algehele kwaliteit van een veld wordt bepaald. De kwaliteit van de sportveldomgeving wordt bepaald aan de hand van de beeldkwaliteitscatalogus van CROW. Het overgrote deel van de velden in Geldermalsen is als goed beoordeeld.

Het meerjarenplan toetst ook de vraag naar en het aanbod aan velden. Deze toetsing vindt plaats op basis van vastgestelde planningsnormen en –richtlijnen van de sportbonden, NOC*NSF en VNG. In het meerjarenbeheerplan wordt ook rekening gehouden met de te verwachten bevolkingsgroei in de gemeente.
De analyse van vraag en aanbod, de minimale eisen aan de sportvelden en omgeving en het cyclisch beheer (economische afschrijvingstermijnen per onderdeel) resulteert in een jaarplanning voor de renovaties van de velden. Door een koppeling van veldoppervlakten met renovatiekosten krijgt de opdrachtgever inzicht in de kosten en het tijdstip van renovatie.
Het beheerplan is opgezet voor de komende 10 jaar. Geadviseerd wordt om het beheerplan na 5 tot 7 jaar opnieuw te toetsen aan de realiteit.

renovatie sportvelden Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek