Ontwikkeling Stadswaard

Van den Herik

Landschapsadvies

  • Prijsvraagontwerp

In het kader van ruimte voor de rivier zal er een nieuwe geul gegraven worden in de Stadswaard bij Nijmegen. Voor één van de inschrijvers, Van den Herik Sliedrecht, werd een landschappelijk ontwerp gemaakt voor de nadere inrichting van de geul en de omgeving. Samen met Paulien Varkevisser werd het ontwerp ontwikkeld. Er is voorgesteld speelnatuur te maken naast de geul en in het gebied. In het ontwerp werd een route opgenomen met QR-codes en er werden voorstellen gedaan voor natuurontwikkeling.

» Volgende project
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting
plannen stadswaard tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET