Ontwerp wateras waterpartij

Gemeente Leerdam

Herinrichting waterpartij

  • Programma van eisen
  • Ontwerp wateras waterpartij
  • Bepalen waterpeil

Project ontwerp wateras waterpartij
Bij de herstructurering van een oudere wijk van Leerdam krijgt water een belangrijke rol. Het water wordt belangrijker in het beeld en voor de waterhuishouding en natuur.
Adviesburo R.I.E.T.  bepaalde het tracé van de wateras en maakte deelontwerpen voor twee waterpartijen in een natuurlijk gedeelte en een waterpartij midden in het stedelijk gebied. Het plan werd in hoofdlijnen uitgewerkt.
Waterpeilen werden bepaald en er werd gekeken hoe die peilen bereikt kunnen worden. Tenslotte werd onderzocht hoe de waterlijn de verschillende wegen (en kabels en leidingen) in de wijk kan kruisen.

» Volgende project
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET