Sluispolder

Gemeente Maassluis

Visie openbare ruimte

  • structuurvisie

Omschrijving project

In de Sluispolder in Maassluis spelen diverse ontwikkelingen in de openbare ruimte. Riolen worden vervangen,  straten krijgen een nieuw profiel en bomen moeten vervangen worden. Om alles beter op elkaar af te stemmen vroeg de gemeente Maassluis aan adviesburo R.I.E.T. een visie op te stellen voor de structuur van de wijk. Aan de hand van themakaarten werd de wegenstructuur, bomenstructuur en groenstructuur in beeld gebracht. Hieruit volgde per straat of buurt de inrichtingsprincipes. Deze principes worden gehanteerd bij de diverse groot onderhoudmaatregelen die de komende jaren uitgevoerd zullen worden.

» Volgende project
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek