Tuinonderhoud woningcomplexen

Ymere Wonen

Groenonderhoud

  • Inventarisatie
  • Bestek
  • Toezicht en directievoering

Omschrijving project groenonderhoud

Ymere is een woningbouwcorporatie, die actief is in de Noordelijke randstad. Ymere beheert ruim 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten en ontwikkelt daarnaast nieuwe huur- en koopwoningen.
Adviesburo R.I.E.T. heeft voor alle vestigingen van woningbouwvereniging Ymere Wonen een onderhoudsbestek opgesteld. Het groenonderhoudsbestek is gebaseerd op kwaliteitsbeelden die vertaald zijn in frequenties. Onderdeel van het bestek zijn de tuintekeningen, waarop alle te onderhouden elementen zijn aangegeven.
Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden wordt door Adviesburo R.I.E.T. begeleid. Door de juiste begeleiding wordt het gewenste beeld en kwaliteit van de tuinen gehaald.

tuinonderhoud woningcomplexen sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt
tuinonderhoud woningcomplexen bestemmingsplan natuur agrarisch stedelijk ingenieur landschappen ruimtelijke ordening inrichting
tuinonderhoud woningcomplexen plannen tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET