Begraafplaats Sint Jan de Doper Wateringen

Aardewerk

Ruiming en uitbreiding begraafplaats

  • Werkomschrijving ruiming
  • Kostenraming ruiming en uitbreiding

Omschrijving project begraafplaats Sint Jan de Doper Wateringen

Het kerkhof bij de parochie van Sint Jan de Doper is al jaren aan uitbreiding toe. Deze uitbreiding liet echter op zich wachten vanwege vertraging bij de bouw van een naastgelegen woonwijk.

De parochie vroeg aan Aardewerk begraafplaatsspecialisten om een kostenraming te maken van de uitbreiding en een werkomschrijving voor de ruiming van twee grafvakken, inclusief de herinrichting van de grafvakken na de ruiming.
De kostenbegroting voor de uitbreiding omvat de kosten voor een gefaseerde ophoging, drainage, graven van een ringsloot en het inrichten van het terrein na ophoging.

Voor de ruiming werd een werkomschrijving gemaakt die uit gaat van een piëteitsvolle wijze van ruimen en bijzetting in een verzamelgraf. Ook de herinrichting van de grafakkers na de ruiming werd opgenomen in de werkomschrijving.

Bekijk hier meer Begraafplaats projecten.

Uitbreiding graven Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek