Vervanging speelvoorzieningen

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Herinrichting speelplaatsen

  • Ontwerp
  • Bewonersparticipatie
  • Bestek aanbesteding
  • Directievoering

Omschrijving project vervanging speelvoorzieningen Utrechtse Heuvelrug

Zes speelplaatsen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug moesten in 2009 vervangen worden. Er werd een buurtenquête gehouden om de wensen te inventariseren voor de nieuwe speelplaatsen. Op basis van de uitkomsten werden per speelplaats steeds twee ontwerpen gemaakt, waaruit gekozen kon worden. Het ene model ging uit van natuurlijke speelmaterialen, de andere van moderne kleurrijke materialen. Nadat een keuze was gemaakt door de bewoners, zijn de speelplekken nader uitgewerkt en in een bestek beschreven. Meerdere speelleveranciers werd gevraagd de werkzaamheden uit het bestek te prijzen en een voorstel te doen voor de toestellen op basis van prestatie-eisen. De gemeente heeft duurzaam inkopen als beleid en daarop werd specifiek op dit punt het programma van eisen ingevuld.
Vervolgens is de economisch meest voordelige aanbieding geselecteerd en werden de plannen buiten gerealiseerd.

» Volgende project
Vervanging speelvoorziening ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen