Vervangen speelplaatsen

Gemeente Lansingerland

Speelplaatsrenovaties

    • Opnemen speelplaatsen
    • Buurtparticipatie
    • Bestek speelplaatsen
    • Aanbesteden

Jaarlijks worden in de gemeente Lansingerland op basis van een meerjarenplan speeltoestellen vervangen of speelplaatsen geheel gerenoveerd.
Voor de vervangingen en renovaties heeft adviesburo R.I.E.T. in 2013, 2014 en 2015 de voorbereidende werkzaamheden verricht. De speelplaatsen werden opgenomen en er werden ontwerpen gemaakt of voorstellen voor vervangende speeltoestellen gedaan. Er zijn enquêtes gehouden en via buurtparticipatie werd de inbreng van de buurt geborgd.
De vervangingen werden in een RAW-bestek omschreven en het werk werd onderhands aanbesteed.

» Volgende project
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
vervangen speelplaatsen plannen tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET