Vervangen riolering winkelstraat Oliemolenstraat Klundert

Gemeente Moerdijk

  • Bestek vervangen riolering

Omschrijving project vervangen riolering winkelstraat Klundert

In de Oliemolenstraat in Klundert moet een rioolvervanging plaatsvinden, voor dit project is voor de gemeente Moerdijk de besteksvoorbereiding verzorgd. In het bestek, geschreven volgens de RAW-systematiek, zijn twee fasen opgenomen, te weten een bouwrijpfase en een woonrijpfase. Nadat de riolering werd vervangen en een tijdelijke verharding werd aangebracht volgde, na een zettingsperiode van circa zes maanden, het definitieve inrichting maken van de straat. In de straat werden verkeersremmende maatregelen genomen volgens de principes van duurzaam veilig.

De werkzaamheden zijn in nauw overleg met de gemeente en de betrokken bewoners en winkeliers uitgevoerd. De Oliemolenstraat is een belangrijke winkelstraat in Klundert, waardoor tijdens voorbereiding en uitvoering extra aandacht is gegeven aan de bereikbaarheid van de diverse aangrenzende winkels en woningen.

Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur