Aanleg kunstgras voetbalveld en trainingshoek sportpark

Sportpark Het Hofland / Gemeente Schoonhoven

  • Aanleg kunstgras sportpark
  • Technisch planrapportage kunstgrasveld
  • Opstellen bestek en begeleiding van de aanbesteding aanleg voetbalveld
  • Directie en toezicht tijdens de uitvoering nieuw voetbalveld

Omschrijving aanleg kunstgras voetbalveld project

Voetbalvereniging Schoonhoven kampte al geruime tijd met een tekort aan trainingsruimte op hun huidige accommodatie ‘Het Hofland’.
De gemeente besloot daarop het derde veld en de aanliggende trainingshoek om te bouwen tot één kunstgrasveld. In juni 2007 is ons buro benaderd om de voorbereiding voor de aanleg van het kunstgras uit te voeren.

In de zomer van 2007 wordt een terreinonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van een technisch planrapportage zijn de resultaten beschreven en is de aanleg van het kunstgrasveld en de bijbehorende inrichting technisch uitgewerkt. Al vanaf het eerste moment is de vereniging zeer direct betrokken bij de voorbereiding. Na overeenstemming over het plan wordt het bestek opgesteld en meervoudig onderhands aanbesteed.

In de nazomer van 2007 start de aannemer (C.S.C. Ceelen B.V.) met de aanleg van het kunstgrasveld. Ook de uitvoering wordt door ons buro begeleid. Eind oktober 2007 is het veld en de trainingshoek officieel door de vereniging in gebruik genomen.

ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen