Voorterrein SER Den Haag

Sociaal Economische Raad

Herinrichting

  • Ontwerp buitenruimte
  • Kostenraming aanleg
  • Exploitatieraming

Omschrijving project Voorterrein SER Den Haag

Het gebouw van de SER in Den Haag wordt geheel gerenoveerd en gemoderniseerd. Architectenburo OTH uit Amsterdam maakt hiervoor de plannen. Samen met dit buro is door de ontwerpers van adviesburo R.I.E.T. een plan gemaakt voor het voorterrein. Wat nu nog een grijze sombere parkeerplaats is, moet in de toekomst een groene entree worden. Onder het voorterrein ligt een parkeergarage, waardoor de mogelijkheden voor groen beperkt zijn.
Er worden grote boombakken geplaatst met forse leibomen, die de grijze gevel van het gebouw breken. Langs de voorkant van het terrein wordt een groene afscherming geplaatst door middel van bakken, geplaatst op de oude fundering van de bestaande lage muur. De entree wordt verduidelijkt door hem te verplaatsen en in de bestrating te markeren.
Het geheel aan maatregelen zorgt voor een groene aanblik.
De kosten voor de herinrichting werden door adviesburo R.I.E.T. begroot en ook de onderhoudskosten van het groen en de bestrating werden inzichtelijk gemaakt.

» Volgende project
voorterrein SER Den Haag sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt
voorterrein SER Den Haag ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
voorterrein SER Den Haag Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
voorterrein SER Den Haag Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur