Vosse- en Weerlanerpolder (verbetering tbv weidevogels)

Zuid-Hollands Landschap

De Vosse- en Weerlanerpolder is in 2014 heringericht, door een nieuwe subsidie is het gebied nog verder verbeterd. Er zijn twee wandelbruggen, dammen, duikers, hekwerken en pompen op zonne-energie geplaatst. Het gebied wordt hierdoor nog aantrekkelijker voor weidevogels.

  • Inventarisatie
  • Technisch ontwerp
  • Bestek
  • Aanbestedingsprocedure
  • Directie en houden van toezicht op de uitvoering
» Volgende project
riet-vosse-en-weerlanerpolder-natuurontwikkeling
riet-vosse-en-weerlanerpolder-natuurontwikkeling