Meerjarenplan sportvelden, terreininrichting en beplanting

Meerjarenplan sportvelden, terreininrichting en beplanting

Gemeente Waddinxveen

  • Kwaliteitsbeoordeling buitensportvelden, inrichting en beplanting
  • Opstellen Meerjarenplan en bijlagenrapport met renovatieschema’s en onderhoudschema’s
  • Presentatie aan de gemeenteraad en de verenigingen

Omschrijving project meerjarenplan sportvelden, terreininrichting en beplanting

In de winter van 2008 werd adviesburo R.I.E.T. benaderd om het Meerjarenplan sportvelden Waddinxveen 1999-2008 te actualiseren voor de komende tien jaar. Doel van het Meerjarenplan is om aan de hand van de kwaliteit van de velden, de entourage, het aantal aanwezige velden en de (toekomstige) behoefte aan velden inzicht te geven in de planning en de kosten van benodigde renovaties, constructies of omvormingen.

Opstellen Meerjarenplan sportvelden, terreininrichting en beplanting

Om het Meerjarenplan te actualiseren heeft adviesburo R.I.E.T. de sportvelden, de beplanting en de inrichting uitgebreid beoordeeld op (cultuurtechnische) kwaliteit en functionaliteit. Aan de hand van een speciaal ontwikkelde beoordelingsmethode en de planningsnormen van de sportbonden is vervolgens bepaald welke belasting de sportvelden aan kunnen (aantal speeluren of s.c.e.). Op deze wijze is de vraag naar en het aanbod van velden voor de gemeente in beeld gebracht. In samenspraak met de gemeente zijn vervolgens uitgangspunten geformuleerd op basis van het kwaliteitsniveau en, daarmee samenhangend, het kostenniveau dat de gemeente nastreeft. Deze uitgangspunten bepalen o.a. de urgentie van renoveren en het type renovatie. Het Meerjarenplan heeft tenslotte geresulteerd in een meerjarenplanning van 10 jaar, waarin per sportcomplex en per veld wordt aangegeven wanneer het veld dient te worden gerenoveerd, welk renovatietype noodzakelijk is en wat globaal de kosten hiervan zijn. Naast de renovaties werden de benodigde onderhoudstypen beschreven om de kwaliteit van de velden op peil te houden.

Met het Meerjarenplan heeft de gemeente een uitstekend instrument, waarmee de kosten voor de sportaccommodaties voor langere tijd in beeld zijn gebracht en het gewenste kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd.

bestemmingsplan natuur agrarisch stedelijk ingenieur landschappen ruimtelijke ordening inrichting
sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt