Natuurontwikkeling Westbroekse Zodden

Familie Baas Westbroek

In de Westbroekse Zodden heeft de familie 16 ha land dat van landbouwgrond (veenweide) omgevormd is naar natuur. Op basis van biochemisch advies is de plagdiepte op de verschillende percelen bepaald. Aanvullend zijn natuurvriendelijke oevers gegraven en beheerpaden aangelegd.

  • Ontwerp
  • Onderzoek en advies
  • Vergunningen
  • Bestek
  • Aanbesteding
  • Uitvoeringsbegeleiding
» Volgende project
riet-westbroekse-zodden-natuurontwikkeling