Xtragrassvelden Papendrecht

Gemeente Papendrecht

Aanleg xtragrassvelden

  • Technische opname
  • Kostenraming
  • Bestek
  • Aanbestedingsleidraad
  • Begeleiding uitvoering

Naar aanleiding van het rapport ´Onderzoek voetbal kunstgrasvelden in de gemeente Papendrecht´ van ons adviesbureau heeft de gemeenteraad besloten om op het sportpark van v.v. Papendrecht 2 Xtragrassvelden aan te leggen en op het sportpark van v.v. Drechtstreek 1 Xtragrassveld te realiseren.
Na een uitgebreide technische opname is het werk omschreven in een RAW-bestek.
Het RAW-bestek werd op basis van EMVI-criteria onderhands aanbesteed. Hiervoor werd een EMVI-matrix gebruikt, waardoor de beoordeling snel en objectief kon plaatsvinden.

In dit filmpje van de Gemeente Papendrecht is de aftrap te zien van het project.

» Volgende project
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen