Zaanstad MJIP

Gemeente Zaanstad

Voor een goede investeringsplanning had de gemeente Zaanstad behoefte aan een meerjarenplan voor de renovatie van sportvelden en terreinen. Adviesburo R.I.E.T. onderzocht de huidige conditie van de velden en bepaalde aan de hand daarvan de planning en kosten voor renovatie van velden en terreinen.

  • Nulmeting
  • Renovatieplanning
  • Renovatiekosten
» Volgende project
Ontwerp korfbalvelden