Jaagpad Amsteldijk

Groengebied Amstelland

Aanleg wandelpad

  • ontwerp
  • vergunningen
  • bestek
  • directievoering en toezicht

Omschrijving project

Tussen Nes en Ouderkerk wordt langs de Amstel een wandelpad aangelegd. Dit pad heeft het karakter van een jaagpad, het pad waar vroeger een paard of schipper een boot voorttrok.
Het jaagpad is lastig in te passen in de smalle berm met daarin bomen, aanlegsteigers, paaltjes verkeersborden enzovoorts. Na een uitgebreide opname in het veld werd het pad ingetekend. De tekening werd tijdens een informatieavond gepresenteerd aan bewoners en belangstellenden. Na aanpassing werden een keurvergunning en omgevingsvergunning aangevraagd.
Het RAW-bestek omschrijft alle aanlegwerkzaamheden, zoals opruimwerk, graafwerk, aanleg van verhardingen en het (ver)plaatsen van paaltjes en dergelijke.
Na de aanbestedingsfase heeft adviesburo R.I.E.T. toezicht gehouden op het aanlegwerk.

» Volgende project
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur