Armenland-Ruwiel

Projectbureau Utrecht-West

Landscaping

  • Opstellen natuurbestek
  • Nota van inlichtingen
  • Directievoering en toezicht

Het project bevat een parkeerplaats, een op te hogen kade en af te graven en op te hogen percelen. Er worden sloten gegraven, verbreed, verdiept en gebaggerd. Er komen natuurvriendelijke oevers. Er zal worden geplagd en er wordt een beheerpad aangelegd. De twee visoverwinteringsplaatsen, de stuw en verbreding van de sloot zijn technisch uitgewerkt. De omvang van dit project is 8 ha.

» Volgende project
bestemmingsplan armenland ruwiel natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting