BOBM-polder

Dienst Landelijk Gebied

Landschappelijke inrichting

  • Onderzoeken (milieu, archeologie, risico’s)
  • Technisch uitwerken definitief ontwerp
  • Aanvraag vergunningen
  • Opstellen bestek en verzorgen van de aanbesteding
  • Directievoering en toezicht
  • Overleg aanwonenden, eigenaren en pachters (mn agrariërs)

Het project omvat een grote hoeveelheid natuurtechnisch graafwerk 27.500 m3). Er zijn duikers en dammen aangelegd. In het werk zijn beheerbruggen gebouwd. In het projectgebied zijn poelen gemaakt en er is plantwerk uitgevoerd. Voor dit project is de overall communicatie en afstemming door adviesburo R.I.E.T. verzorgd.

» Volgende project
ruimtelijke plannen bomb-polder risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
ruimtelijke plannen bomb-polder risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen