Bomenplan Zeist

Gemeente Zeist
Bomenbeleidsplan

  • Illustraties bomenplan

Door middel van een zeer intensief traject met bewoners en natuurorganisaties wordt in Zeist een bomenbeleidsplan opgesteld. Een klankbordgroep bepaalt samen met de gemeente wat het gewenste beeld van een straat wordt.
Ter illustratie had de gemeente Zeist behoefte aan fotomontages waarbij het bestaande straatbeeld en het gewenste straatbeeld naast elkaar getoond worden.
In photoshop zijn de straatbeelden bewerkt tot het gewenste eindbeeld.

» Volgende project
bomenbeheer zeist beheerplannen ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen