Natuurspeelplaatsen Staatbosbeheer

Wenda Stoffel landschapsarchitecte

  • Kostenramingen
  • Technische uitwerking
  • Bestek

Omschrijving project nieuwbouw en herinrichting natuurspeelplaatsen Staatsbosbeheer

Wenda Stoffel ontwerpt voor Staatbosbeheer regelmatig natuurspeelplaatsen, speelbossen en waterspeelplaatsen. Voor de technische uitwerking van de ontwerpen werkt ze samen met Adviesburo R.I.E.T.. Voor de waterspeelplaats Spaarnwoude, natuurspeelplaats Diemerbos en Balijbos is een budgetraming opgesteld voor de aanleg en herinrichting om de haalbaarheid te toetsen.
Bij het bezoekerscentrum in het natuurgebied bij Schoorl wordt de natuurspeelplaats geheel gerenoveerd en de buitenruimte rondom het bezoekerscentrum opnieuw ingericht. Hier werkt Adviesburo R.I.E.T. het ontwerp technisch uit, waarbij veel aandacht wordt besteed aan speelveiligheid, speelwaarde en technische haalbaarheid.

» Volgende project
detaillering natuurspelen bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting