Diemerbos/Gemeenschapspolder

Dienst Landelijk Gebied

Inrichting landschappelijke omgeving

  • Milieuonderzoek, archeologisch onderzoek
  • Technisch uitwerken definitief ontwerp
  • Aanvraag vergunningen
  • Opstellen bestek en verzorgen van de aanbesteding
  • Directievoering en toezicht
  • Overleg aanwonenden, eigenaren en pachters (m.n. agrariërs)

Het natuurontwerp is uitgewerkt en gedetailleerd door ons bureau. Het ging daarbij om de uitwerking van een vogelkijkscherm en de detaillering van natuuroevers en poelen. Er zijn (beheer)paden, dammen, duikers en een stuw aangelegd. Tenslotte is het technisch ontwerp uitgewerkt in een beplantingsplan. De adviezen voor dit project hadden betrekking op de grondstromen en de grondbalans (26.700 m3) in relatie tot de natuurtechnische en milieukundige situatie.

» Volgende project
sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen