Groenonderhoud Brabantse Woningcorporaties

Casade, Zayaz, Wonen Breburg, AlleeWonen

Groenonderhoudsplan

  • Opname tuinen
  • Kwaliteitsbeoordeling tuinen
  • Tuintekeningen
  • Beeldbestek
  • Aanbestedingsleidraad
  • Begeleiding uitvoering

Vier Brabantse woningcorporaties hebben besloten om de inkoop van het groenonderhoud gezamenlijk in te kopen. Hiervoor werd op basis van EMVI-criteria een adviesbureau geselecteerd. Adviesburo R.I.E.T. kwam als beste uit de bus en heeft de gehele voorbereiding verzorgd. De meeste corporaties hadden weinig gegevens over hun bezit en de omvang van hun groen. Daarom werd alle kadastrale informatie opgevraagd. Op basis hiervan zijn alle tuinen bezocht. De indeling van de tuinen en de aanwezige beheergroepen werden buiten op een tablet opgenomen. Tegelijkertijd werd de beeldkwaliteit opgenomen en in een database verwerkt.
In gezamenlijk overleg werd de gewenste beeldkwaliteit bepaald en dit werd in het beeldbestek verwerkt. Na een voorafgaande selectie heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. De corporaties zijn goedkoper uit na de aanbesteding en ze kunnen voortaan beter sturen op kwaliteit.

» Volgende project
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek