Meerjarenplan sportvelden

Gemeente Uden

  • Onderhoud sportvelden
  • Renovatieplanning sportvelden

In 2015 is door adviesburo R.I.E.T. het meerjarenplan sportvelden van de gemeente Uden geactualiseerd en geoptimaliseerd.
Alle velden (voetbal, hockey, rugby, honkbal, softbal) werden bezocht en geïnspecteerd op kwaliteit. Om tot een kwaliteitoordeel te kunnen komen, heeft adviesburo R.I.E.T. de ‘kwaliteitsdiamant’ ontwikkeld, waarbij de algehele kwaliteit van een veld wordt bepaald. De kwaliteit van de sportveldomgeving wordt bepaald aan de hand van het beeldkwaliteitsplan van CROW.
Het meerjarenplan toetst de vraag naar en het aanbod aan velden. Deze toetsing vindt plaats op basis van vastgestelde planningsnormen en –richtlijnen van de sportbonden, NOC*NSF en VNG. In de beheerplanning wordt ook rekening gehouden met de te verwachten bevolkingsgroei in de gemeente.
De analyse van vraag en aanbod, de minimale eisen aan de sportvelden en omgeving en het cyclisch beheer (economische afschrijvingstermijnen per onderdeel) resulteert in een jaarplanning voor de renovaties van de velden. Door een koppeling van veldoppervlakten met renovatiekosten krijgt de opdrachtgever inzicht in de kosten en het tijdstip van renovatie.
Het beheerplan is opgezet voor de komende 10 jaar.

» Volgende project
plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting