Uitbreiding begraafplaats IJhorst

Gemeente Staphorst

Uitbreiding begraafplaats

  • Programma van eisen
  • Advies tweelaags begraven
  • Ontwerp
  • Bestek
  • Directievoering en toezicht

Project uitbreiding begraafplaats IJhorst

De begraafplaats van IJhorst ligt buiten het dorp in het beekdal van de Reest. Om voldoende begraafcapaciteit voor de komende jaren op de begraafplaats te garanderen, moet de begraafplaats worden uitgebreid. Hiervoor heeft de gemeente Staphorst een offerteaanvraag gedaan voor het hele planproces; van het opstellen van het Programma Van Eisen tot aan de oplevering.
Aan de hand van de wensen van de gemeente, de grafdelver en de wettelijke eisen omtrent het begraven is een PVE opgesteld.
Er zijn een bodemonderzoek, hydrologisch onderzoek, grondboringen en sonderingen uitgevoerd. Op basis hiervan is een haalbaarheidsonderzoek geschreven voor het begraven in twee lagen. In een kosten-batenanalyse zijn de extra kosten (zandophoging, drainage, afvoer percolatiewater) afgezet tegen de inkomsten (grafrechten).
In het ontwerpvoorstel krijgen de bijzondere ligging en de structuren op de huidige begraafplaats de nodige aandacht. Door in het ontwerp zichtpunten naar het omliggende en hoogwaardige landschap te maken is er een connectie gelegd met de omgeving. Bestaande paden en boomstructuren van de bestaande begraafplaats worden doorgetrokken naar het nieuwe deel. In de randen van de begraafplaats komen inheemse heesters en bomen die passen goed in bij het landschap van het beekdal.
In het aanlegadvies zit een zettingberekening, ophoogadvies en het principe van ontwatering met drainage.

» Volgende project
Aanleg parkeerplaats
ontwerp begraafplaats ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
Parkeerplaats aanleg
Begraafplaats Ijhorst
ontwerp begraafplaats Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur