Inrichting buitenruimte

Adviesburo R.I.E.T. is uw partner voor maatwerkadvies voor al uw werk omtrent de inrichting van de buitenruimte. Wij helpen in iedere fase van het project, denk hierbij aan het ontwerp, procesmanagement en de technische voorbereiding. Ook het toezicht in de uitvoeringsfase of directievoering kunnen wij voor u uitvoeren. Zelfs bij de exploitatie en de beheerfase kunnen we u van dienst zijn.

 

Inrichting buitenruimte

Een van de vele werkvelden waarin wij actief zijn is het inrichten van pleinen, parken en groengebieden. Voor de inrichting van een buitenruimte is het van belang dat de juiste schaalverhouding wordt gehanteerd. Op deze manier is het prettig verblijven. De inrichting van een buitenruimte is maatwerk. Entrees, wanden en bomen vormen zijn van grote invloed op de beleving van een plein of park.

 

Functies van de buitenruimte

Bij het ontwikkeling van de inrichting van een buitenruimte houden wij uiteraard rekening met de functies die de ruimte moet vervullen. Worden op een plein markten of evenementen georganiseerd? Komen er auto’s op het plein? Zijn er kinderen die spelen of willen mensen vooral anderen ontmoeten of uitrusten. Alle functies geven we een plek en we zorgen er voor dat het geheel goed functioneert.

 

Technische aspecten

Het ontwerp voor de inrichting van een buitenruimte kunnen wij verder specificeren in een technisch plan of een bestek. Wij vinden duurzaamheid een belangrijk aspect bij de uitwerking van een plan. Daarom bedenken wij bij de uitwerking van een ontwerp goed na over hergebruik van materialen, behoud van bomen en de wijze waarop met hemelwater wordt omgegaan.

 

Uitvoering

Tijdens de projectuitvoering bij de inrichting van de buitenruimte zijn wij u van dienst met onze technische kennis. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij voor u een rol spelen in het omgevingsmanagement, zodat iedereen tijdens de uitvoering en na de oplevering gelukkig is met de nieuwe buitenruimte.