Nieuwbouw begraafplaats Zomerdijk Meppel

Gemeente Meppel

  • Ontwerp
  • Kostenraming

Omschrijving project begraafplaats Zomerdijk

Begraafplaats Zomerdijk in Meppel moet uitgebreid worden. De gemeente Meppel had de kavel waarop de uitbreiding gepland was al opgehoogd en bouwrijp gemaakt. Voor het ontwerp van de uitbreiding vroeg men diverse partijen een schetsontwerp te maken met offerte voor de ontwerpwerkzaamheden. Het schetsontwerp van Adviesburo R.I.E.T. werd als beste gekozen. De uitbreiding krijgt een open groene as door het midden. De as is het symbool voor de levensloop en begint bij de bron. Deze wordt gevisualiseerd door een waterstroom met zwerfkeien en een vlonder bij het water. Deze bron geeft de uitbreiding een gezicht vanaf de toegangsweg. De levensloop eindigt bij de einder, dit is een scherm van hoge zuilvormige bomen. Hier staan banken waarop men kan zitten en mijmeren of overdenken. De dwarsverbinding tussen de bestaande begraafplaats en de nieuwe eindigt bij een pleintje met schuilplaats met servicepunt. Aan de groene as liggen kloosterkamers met daarin de graven. De kamers zijn klein en overzichtelijk. De kamers naast de groene zone aan de Grifteweg zijn open en richten zich op de groenzone. De kamers aan de zijde van het bedrijventerrein zijn gesloten naar de buitenzijde toe. Er is geen onderling zicht. Bij het begraafplaatsontwerp wordt een kostenraming gemaakt.

» Volgende project
inrichtingsplan begraafplaats begraafplaats plannen begraafplaatsen tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET
inrichtingsplan begraafplaats bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting
inrichtingsplan begraafplaats bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting
inrichtingsplan begraafplaats bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting
Adviesburo R.I.E.T.