Uitbreiding begraafplaats Lopik

Omschrijving project uitbreiding begraafplaats gemeente Lopik

De Gemeente Lopik heeft adviesburo R.I.E.T. gevraagd om een ontwerp te maken voor het uitbreiden van de algemene begraafplaats aan de Zuiderparklaan in Lopik. Naast de begraafplaats ligt een terrein dat tot voor kort in gebruik was als gemeenteopslag. Dit terrein is 8.600 m2 groot en is reeds bestemd voor nieuwe graven. Op de huidige begraafplaats wordt begraven in één inlage. De wens van het gemeentebestuur en veel inwoners is om voortaan graven met twee lagen aan te bieden. De eisen en wensen van de gemeente en de wettelijke eisen (Wet op de Lijkbezorging, Inspectierichtlijn Lijkbezorging) heeft adviesburo R.I.E.T. verwoord in een Programma Van Eisen (PvE).

Ontwerp uitbreiding begraafplaats

Adviesburo R.I.E.T. heeft de locatie geïnventariseerd, en een check gedaan op de aanwezigheid van kabels en leidingen (KLic). De verkregen gegevens en de randvoorwaarden uit het PvE zijn samen met een analyse van de omgeving geïmplementeerd in twee schetsontwerpen die aan de gemeente Lopik zijn voorgelegd. Één model is er op gericht de begraafplaats meer in zijn omgeving te duiden. Naast zicht op het omliggende landschap is de vormgeving ook gerelateerd aan de vormen van het rivierenlandschap en de bestaande verkaveling. In het andere model is de vormgeving van de bestaande begraafplaats doorgevoerd in de uitbreiding. De specifieke vorm van de grafvelden met afgeronde hoeken en de padenstructuur maken het geheel herkenbaar. Het voorkeursmodel wordt uitgewerkt met een ophoogadvies, drainageadvies en een zettingsadvies.

» Volgende project
sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt